Myfyrwyr yn cerdded tu allan i adeilad Pontio

Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS Q5WK
  • Cymhwyster BA
  • Hyd 3 years
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Person yn ysgrifennu ar ddesg

Darllen mwy: Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol

Mae ein gradd Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol yn rhaglen arloesol, ymarferol sy'n eich annog i weithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Byddwch yn dysgu sut i fireinio'ch syniadau a'ch ysbrydoliaeth, dysgu ysgrifennu a mynegi'ch hun i gyfathrebu â chynulleidfa ehangach.

Myfyrwyr yn Llyfrgell Gymraeg

Darllen mwy: Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Mae ein graddau anrhydedd yn cynnig llu o brofiadau gwerthfawr os ydych yn dymuno astudio cyrsiau sy’n ymwneud â’r Gymraeg fel pwnc, neu â meysydd theatr, newyddiaduareth neu’r cyfryngau. 

Ffeithiau Allweddol gan UniStats