Tudalennau Ymgynghoriad

Re: Adolygiad o Ddatganiad Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol

Bob tair blynedd, mae'r Datganiad Cyffredinol Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn cael ei adolygu i sicrhau ei bod yn parhau i fod yn addas ac yn effeithiol wrth osod y lleoliad ar gyfer safonau iechyd a diogelwch ar draws y sefydliad, ac wrth hyrwyddo ymagwedd iechyd a diogelwch synhwyrol.

Ymgynghorir ar hyn o bryd ar Ddatganiad Polisi (drafft) diwygiedig sydd ar gael yma, gyda newidiadau testun wedi'u hamlygu.
Bydd y fersiwn Gymraeg ar gael yn dilyn ymgynghoriad ar y drafft.

Y bwriad yw i'r Datganiad Polisi diwygiedig gael ei ystyried a'i gytuno ym Mhwyllgor Iechyd a Diogelwch nesaf ar 30ain Ionawr, ac yna gan Gyngor y Brifysgol.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried y Datganiad Polisi drafft ynghlwm a'r newidiadau a amlygwyd, cynghori ar unrhyw sylwadau neu wneud awgrymiadau i ni erbyn 14eg Ionawr 2019.

Sylwer: Cefnogir y Datganiad Polisi gan ddogfen Cyfrifoldebau a Threfniadau manylach (i'w hadolygu yn 2019) a nifer o Safonau Polisi technegol.

Mae'r Asesiad Effaith Cydraddoldeb perthnasol ar gael yma.

-------------------------------------------------------

Mae'r Ymgynghoriadau diweddaraf i'w gweld isod:

---------------------------------------------------------

Mae Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ar hyn o bryd yn gofyn am sylwadau gan gydweithwyr ar ddwy Safon Polisi Iechyd a Diogelwch newydd, sef:

Mae yna hefyd gynnig i ddisodli'r Polisi Problemau Cysylltiedig ag Alcohol a Chyffuriau presennol gyda:


Byddai'ch barn a'ch sylwadau ar yr uchod yn cael eu gwerthfawrogi. Dylid anfon sylwadau at healthandsafety@bangor.ac.uk cyn 26 Ebrill 2018.

Yn dilyn y dyddiadau hyn, cyflwynir y Safonau Polisi a Thaflenni Gwybodaeth diwygiedig i'r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i'w hystyried a'u cymeradwyo'n derfynol. Bydd Polisïau a Chanllawiau Craidd yn cael eu cyfieithu ar ôl eu cymeradwyo.


Electromagnetic Fields (EMF) Policy Standard - Cymeradwyodd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Safon Polisi newydd

EMF is a form of non-ionising radiation which occurs both naturally and anthropogenic, for example the earth’s natural magnetic field and everyday items of electrical equipment used at home and at work will create low EMF levels and therefore pose no risk.

For most, EMF field strengths are at level that will cause no harm. However, although no proven causal link between EMFs and long-term health effects, in some workplaces field strengths may present a risk. As such, the Control of Electromagnetic Fields Regulations (CEMFAWR) came into effect in 2016 to address short-term health and sensory effects arising from exposure to EMF (0 – 300 Gigahertz) in the workplace with specific consideration given to Persons at Particular Risk.

The University’s Electromagnetic Fields Policy Standard ensures compliance with the CEMFAWR and requires each College and Professional Service to identify potentially significant sources of EMF and, if identified, apply management arrangements to ensure no person is harmed as a result of exposure to high levels of EMFs within their areas of control.

Electromagnetic Fields (EMF) Policy Standard

The Policy is also supported by an Information Sheet and Case Studies:


Safe Use of Artificial Optical Radiation (AOR) Policy Standard (excludes lasers) - Cymeradwyodd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Safon Polisi newydd

Artificial optical radiation (AOR) is another term for light, covering ultraviolet (UV) radiation, visible light and infrared radiation. Any man-made source of light, whether visible or invisible, is considered to be artificial optical radiation, existing in most environments: at work and at home.

The Control of Artificial Optical Radiation at Work Regulations came into effect on 27th April 2010. The Regulations require employers to protect the eyes and skin of workers exposed to hazardous sources of artificial optical radiation.

One of the challenges is to ensure sources that may present an exposure risk in excess of the stated Exposure Limit Values are adequately assessed without the burden of having to assess the majority of so-called ‘safe light’ sources that do not present a risk under reasonably foreseeable circumstances.

The University’s Safe Use of Artificial Optical Radiation Policy Standard ensures compliance with the Regulations and requires each College and Professional Service to identify hazardous sources of artificial optical radiation within their area of control and, only if hazardous sources are identified, introduce management arrangements to reduce the risk of harm to the eyes and skin from such sources.

Safe Use of Artificial Optical Radiation (AOR) Policy Standard

The Policy is also supported by an Information Sheet:

 

Alcohol and Substance Misuse Policy Standard - ni cymeradwyodd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Safon Polisi yma

The original Policy, which this will replace, was produced and approved in 1997. The key changes to the updated Policy are:

  • A change in terminology. The previous Policy referred to ‘drug abuse’, the newer Policy now uses the term ‘substance misuse’, which could include over-the-counter medication, legal or illegal highs or any other physical matter, such as solvents, that are causing an impairment to a person’s physical or mental health or indeed be a risk to others.
  • The old Policy referred to an Occupational Health Physician, we now appoint an Occupational Health Practitioner.
  • The new Policy is considered to be a clearer document with regards to responsibilities of Colleges and Service Departments, Staff and Health and Safety Services.
  • The removal of the specific Procedure from Policy itself, and the creation of two associated Information Sheets; designed to provide a framework for staff, managers and others when dealing with suspected or actual alcohol or substance misuse and identifying Safety Critical Roles/Tasks.
  • It highlights the requirements for Colleges and Departments to implement their own arrangements with regards to safety critical activities.
  • Overall, the same level of reassurance is still given to a staff member that they will be supported by the University wherever possible.

Alcohol and Substance Misuse Policy Standard

The Policy is also supported by two new Information Sheets:

 

Equality Impact Assessments: