Safonau Polisi Iechyd a Diogelwch, Gwybodaeth ac Arweiniad

Mae holl Bolisïau Iechyd a Diogelwch a Nodiadau Canllaw y Brifysgol yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd gan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. Yn fuan cyflwynir system ddogfennau ddiwygiedig, yn cynnwys Safonau Polisi a Thaflenni Gwybodaeth cysylltiedig.

Mae’r canlynol yn rhestr o holl Bolisïau a Chanllawiau presennol y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. Mae’r rhestr hon yn cynnwys y Safonau Polisi a Thaflenni Gwybodaeth yn y dull newydd a Pholisïau presennol (hen ddull) sy’n disgwyl cael eu hadolygu.

 

Safonau Polisi a Thaflenni Gwybodaeth

 

Mae nifer o Bolisïau Iechyd a Diogelwch hen arddull yn dal i fod yn ei le, fodd bynnag, cyfeirir at y wybodaeth fwy manwl a gynhwysir yn y cysylltiadau A-Z. Bydd pob un o'r Polisïau a restrir isod yn cael eu disodli neu eu dileu yn fuan:

TEITL
Cyfarpar Diogelu Personol
Problemau sy'n Gysylltiedig ag Alcohol a Chyffuriau [Dan Arolwg]
Ymchwilio i Ddamweiniau a Digwyddiadau
Polisi Rheoli Diogelwch Dwr [Dan Arolwg]
Young Persons at Work [Dan Arolwg]
Children on University Premises

 

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb