Diogelwch Offer Trydanol

Mae’r dudalen we hon a'r cysylltiadau yn rhoi gwybodaeth ynghylch gofynion cynnal a chadw offer trydanol symudol a chludadwy ac offer trydanol sefydlog.

Mae'r ddeddfwriaeth sy’n rheoli Diogelwch Trydanol yn ei gwneud yn ofynnol i’r Brifysgol a’i Cholegau a’i Hadrannau amddiffyn staff, myfyrwyr ac ymwelwyr rhag peryglon posib offer trydanol nad yw wedi ei gynnal a’i gadw’n iawn.

Nid yn unig y gall trydan achosi siociau, llosgiadau a thanau, gall ladd hefyd felly mae'n hanfodol bwysig bod systemau addas yn cael eu cyflwyno i sicrhau safon diogelwch uchel. Os na sicrheir bod offer trydanol yn ddiogel gall fod yn hynod o beryglus.

Mae’r Safon Bolisi Diogelwch Offer Trydanol yn pennu meini prawf y mae’r Brifysgol yn disgwyl i’r holl unigolion a phob Coleg /Adran eu dilyn.Mae'r Taflenni Gwybodaeth cysylltiedig yn rhoi arweiniad ar sut y gellir cyflawni gofynion y Safon Bolisi. Maent yn ymwneud â'r meysydd pwnc canlynol:

Inspection and Test of Portable Electrical Equipment (1) Using the Seaward Primetest 100 Portable Appliance Tester (4)

Frequencies of Electrical Equipment Inspection and Test (2)

Testing Hard-wired and Three-phase Electrical Equipment (5)

Inspection and Test Record Sheet

PAT Testing - Hints and Tips (6)

 

Cysylltiadau Defnyddiol: