Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cerdded

Cerdded Amser Cinio

Ar y tudalen we yma ceir rhai llwybrau o wahanol fannau ar safleoedd Bangor a Porthaethwy a hefyd rhai llwybrau hanesyddol i chi ddod i adnabod yr ardal. Yn y dyfodol rydym yn gobeithio cynnig llwybrau o’n holl safleoedd ni i staff eu mwynhau.

Teithio Rhwng Safleoedd

Yn hytrach na chymryd eich car i gyfarfodydd mewn rhannau eraill o'r campws, a ydych wedi ystyried gadael y 10-15 munud ychwanegol i fynd am dro braf neu seiclo yn lle hynny? Rhan fwyaf o'r amser rydych yn treulio 5 munud yn chwilio am le parcio beth bynnag!

Cerdded i Iechyd

I gael amrywiaeth o lwybrau o le rydych yn byw neu gampws Wrecsam ewch i’r tudalen yma. Mae yna ddewis o lwybrau o fynyddoedd Eryri, Penrhyn Llŷn, Llwybr Arfordirol Ynys Môn a Chyngor Conwy.

Clwb Mynydda y Brifysgol

Mae'r clwb Undeb Myfyrwyr yma yn cynnig pob cyfle i fyfyrwyr a staff wneud y mwyaf o'r cyfle i archwilio nid oes ots os ydych yn ddechreuwr neu'n gerddwr fryn profiadol.

Tywydd - Tywydd ar y Mynyddoedd

Cyn dechrau allan gwell edrych ar y tywydd!!!

Cymdeithas Ddinesig Bangor

Yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a diddan, ond hefyd yn darparu hanes o'r ardal.

Eryri Ramblers

Mae cerdded yn ffordd wych o gadw'n heini ac mae'r Cerddwyr yn ffordd wych o gymdeithasu a chwrdd â phobl newydd wrth gerdded. Croeso i bawb i ddod draw. Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chris ar 01248 382413. https://eryriramblers.org

Cerdded Conwy Walks

Mae Cerdded Conwy yn grŵp annibynnol, nid er elw o Arweinwyr Teithiau Cerdded Gwirfoddol sy’n llunio rhaglenni cerdded tymhorol gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae manylion wedi'u cynnwys yn y rhaglen hon.

Gŵyl Gerdded Corwen

Mae Gŵyl Gerdded Corwen fel arfer yn cael ei chynnal diwedd mis Awst neu dechrau mis Medi. Mae Corwen yn le delfrydol ar gyfer y math hwn o ddigwyddiad ac yn ganolfan wych i gerddwyr brwd gan fod nifer o deithiau cerdded yn arwain o’r dref sy’n addas i bawb. Cliciwch am fanylion pellach.

Gŵyl Gerdded Barmouth

Mae Gŵyl Gerdded yn cymryd lle o diwedd mis Medi fel arfer. Mae'r Ŵyl Gerdded yn ddigwyddiad a sefydlwyd i fanteisio ar y teithiau cerdded gwych a thirwedd ddramatig sydd ar gael o'r Bermo, ar arfordir gorllewinol Cymru. Mae’r manylion ar gael yma.