Deon Colegau a Phenaethiaid Adrannau

Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch

The Dean of College / Head of Department cannot be expected to personally carry out every health and safety function and delegations of  health and safety functions to Safety Coordinators and other members of the College's / Department's staff will be the norm. 

However, the Dean of College / Head of Department cannot delegate managerial responsibility for health and safety within the College / Department.  

Aelodau staff sy’n ymwneud â materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd yn eu Coleg /Adran yw Cydlynwyr Diogelwch ac maent yn cael eu penodi gyda chylch gorchwyl a dyletswyddau penodol gan Deon Colegau a Phenaethiaid Adrannau.   

Prif orchwyl y Cydlynwyr Diogelwch yw cynghori Deon Colegau a Phenaethiaid Adrannau, ac eraill, ar faterion iechyd a diogelwch a chynorthwyo i weithredu’r system rheolaeth y cytunwyd arni.   Dylai swydd Cydlynydd Diogelwch gael cefnogaeth o fewn y Coleg / Adran a dylai ef/hi/hwy gael hyfforddiant ac adnoddau digonol (o ran amser, arian, cymorth a chefnogaeth) i gyflawni eu swyddogaeth.

Mae gwybodaeth i Gydlynwyr, yn cynnwys templed Polisi Adrannol, ar gael ar safle we Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch.