Dewiswch o ...

Adroddiadau Blynyddol Iechyd a Diogelwch:

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Adroddiadau Blynyddol

Mae Adroddiadau Blynyddol Iechyd a Diogelwch yn rhoi arolwg o berfformiad a datblygiadau Iechyd a Diogelwch dros y flwyddyn calendr. Lle mae'n bosib mae'r Adroddiadau yn mesur perfformiad iechyd a diogelwch Prifysgol Bangor yn erbyn ystadegaeth a data Cenedlaethol, yn cynnwys y rhai sydd wedi darparu gan y sector addysg uwch dros y DU trwy USHA*


Mae Adroddiadau Blynyddol a gynhyrchwyd gan Wasanaethau Iechyd a Diogelwch yn cael eu derbyn ac ystyried gan y Gweithredwyr, Pwyllgor Iechyd a Diogelwch a Chyngor y Brifysgol.

* USHA - Cymdeithas Iechyd a Diogelwch Prifysgolion