Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oriau Newid

Astudiaeth Achos 1

Fy mhroblem iechyd yw fy mod wedi cael diagnosis o epilepsi yn ddiweddar. O bryd i'w gilydd byddaf yn cael ffitiau yn fy nghwsg. Mae hyn yn fy ngadael yn syfrdan ac yn ddryslyd.

Mae fy adran wedi bod yn gefnogol i mi, gan sylweddoli fod yna ddyddiau pan na allaf ddod i mewn i’r gwaith ac amseroedd pan fyddaf yn cyrraedd yn hwyrach na dechrau arferol fy shifft. Mae gwybod bod cyd-weithwyr a rheolwyr yn deall fy mhroblem iechyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i leihau pryderon a allai ddigwydd fel arall. Rydw i’n mwynhau fy swydd ac mae gallu parhau yn y gwaith yn rhoi tawelwch meddwl mawr i mi, strwythur i fy nydd ac incwm yr ydw i ei angen yn fawr!