Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwybrau i Iechyd

Gwybodaeth 'Sut i'

Darganfod sut i leihau eich risg o glefyd cardiofasgwlaidd, gostwng eich pwysau gwaed a rheoli colesterol trwy ddilyn y cynghorion ymarferol sydd yn yr adran hon.

Ar gyfer Gweithwyr:

Ar gyfer Rheolwyr:

Mae canser yn dod â llawer o bryderon. Bob blwyddyn mae dros 100,000 o bobl o oedran gweithio yn cael diagnosis o ganser. P'un a ydych yn weithiwr, gofalwr, weithiwr proffesiynol busnes neu iechyd gall Macmillan darparu cefnogaeth a gwybodaeth am waith a chanser. Cewch wybod mwy yn eu gwefan ac o'r dolenni isod. Am gefnogaeth ychwanegol ffoniwch y Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.