Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol

Mae Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn ac yn adrodd yn uniongyrchol i Gyngor y Brifysgol. Mae Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn cynghori’r Brifysgol ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y Brifysgol ac yn goruchwylio gweithredu’r Polisi Iechyd a Diogelwch.

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn cynnwys aelodau o’r Cyngor, y Senedd, Swyddogion Undebau Llafur, Undeb y Myfyrwyr a Chydlynwyr Diogelwch Adrannol. Mae cofnodion y cytunwyd arnynt o’r Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch ar gael yn y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.

Cylch Gorchwyl Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol.

Isod yw'r cofnodion o gyfarfodydd Pwyllgor Iechyd a Diogelwch cynt:

Is Bwyllgorau

Sefydlwyd nifer o is-bwyllgorau er mwyn rhoi cyngor arbenigol i’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch. Dyma’r is-bwyllgorau:

  •     Is-bwyllgor Iechyd a Diogelwch Biolegol a Cemegol
  •     Is-bwyllgor Iechyd a Diogelwch Ymbelydredd

Caiff Cadeirydd pob un o’r Is-bwyllgorau ei gyfethol yn awtomatig fel aelod o Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol a gall Cadeirydd Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol fynychu pob un o’r Is-bwyllgorau Diogelwch. Os hoffech gael copi o unrhyw gofnodion o'r Is-bwyllgorau hyn, anfonwch e-bost at healthandsafety@bangor.ac.uk.

Yn ogystal â’r Is-bwyllgorau Diogelwch, mae gweithgorau diogelwch wedi eu sefydlu ar sail ad hoc i gynghori a, lle bo’n briodol, cynhyrchu canllawiau a nodiadau polisi i’w hystyried gan yr Is-bwyllgorau a’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch.

Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch

Mae manylion y Grŵp Tasg ar gael yma ac mae Cofnodion ar gael trwy safle we ddiogel Rheolaeth y Brifysgol