Damweiniau, Digwyddiadau ac achlysur Methu'n agos

Rhaid i bob damwain, ddigwyddiad ac achlysur methu'n agos gael eu hadrodd a’u hymchwilio. Mae’r cysylltiadau sydd ynghlwm yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad:

NODWCH: Mae'r Ffurflen adrodd Digwyddiad / Achos y bu ond y dim iddynt ddigwydd byr yn gallu cael eu defnyddio i adrodd sefyllfaoedd peryglus a allai fod, arferion anniogel a digwyddiadau fu bron os nad oes person wedi niweidio / anafu.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd angen adroddiad ychwanegol yn unol â’r Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 2013 (RIDDOR 2013). Mae’r Rheoliadau’n berthnasol i holl dasgau gwaith ond nid i bob damwain ac mae’r wybodaeth a geir o’r adroddiad yn galluogi'r awdurdod gorfodi i ganfod lle a sut mae risgiau’n codi, archwilio digwyddiadau difrifol a chynghori cyflogwyr a gweithwyr ar gamau ataliol i leihau niwed, afiechyd a cholled drwy ddamwain – llawer ohonynt na ellir eu hyswirio.

NODWCH:  Mae Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am adroddi'r holl ddamweiniau a digwyddiadau RIDDOR i'r HSE.

Fedri gael gweld graddfa damweiniau dros y blynyddoedd o fewn adroddiadau blynyddol