Diogelwch Gyrwyr a Cherbydau

Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) yn amcangyfrif bod rhwng 800 a 1000 o bobl yn marw bob blwyddyn wrth yrru at ddibenion gwaith, neu’n cael eu lladd o ganlyniad i ddamwain lle mae rhywun yn gyrru at ddibenion gwaith.    Mae hyn yn golygu mai gyrru, mewn sawl achos, yw’r gweithgaredd mwyaf peryglus y bydd unigolyn yn ei wneud yn y gweithle.

Gyda hyn mewn golwg, mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch wedi datblygu’r Taflenni Safonau Polisi a Gwybodaeth canlynol yn ymdrin â Diogelwch Gyrwyr a Cherbydau er mwyn helpu Colegau ac Adrannau i bennu’r egwyddorion sylfaenol ar gyfer rheoli Diogelwch Gyrwyr a Cherbydau.  Mae Llawlyfr Diogelwch Gyrwyr a Chyd Deithwyr hefyd yn rhoi cyngor gwerthfawr, ymarferol i’r holl staff a myfyrwyr sy’n gyrru er mwyn cyflawni gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith y Brifysgol.

Safon Polisi a Thaflenni Wybodaeth Diogelwch Gyrwyr a Cherbydau:

Ffurflenni:

 

Nodwch: Mae Polisi’r Brifysgol a chyngor ar Ddiogelwch Bysiau Mini a Gyrwyr Bws Mini ar gael yma fel dogfen Polisi ar wahân.  

Cyswllt: