Iechyd Dynion - Hunanarchwilio'r Ceilliau

Y ffordd orau i wirio am ganser y ceilliau yw archwilio eich hun unwaith y mis. Amser da i wneud hyn yw ar ôl bath cynnes neu gawod, pan na fydd y sgrotwm ar dynn. Daliwch eich sgrotwm ar gledrau eich dwylo, fel y gallwch ddefnyddio bysedd a bawd dwy law i deimlo eich ceilliau. Mae'n gyffredin cael un caill sydd ychydig yn fwy na’r llall, neu sy'n hongian yn is na'r llall, ond mae arwyddion cynnar o ganser y ceilliau yn cynnwys:

  • Lwmp caled ar flaen neu ochr un o’r ceilliau
  • Caill wedi chwyddo neu fynd yn fwy
  • Caill yn teimlo’n galed
  • Poen neu anghysur mewn caill neu yn y sgrotwm (y sach sy'n dal y ceilliau)
  • Y sgrotwm yn teimlo’n drwm

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan ganlynol: www.menshealthforum.org.uk