Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ac Ôl-radd

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1884, ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd sy’n parhau hyd heddiw, a mae hi ymhlith y 40* uchaf yn y Deymas Unedig ar gyfer ymchwil.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae dros hanner o’r Ysgolion academaidd i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau am raddau ymchwil gan ymgeiswyr gyda chefndir academaidd neu broffesiynol addas.

* heb gyfrif sefydliadau arbenigol a phrifysgolion oedd yn cyflwyno mewn un Uned Asesu yn unig.