Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i’r rhai sy’n gwneud cais am raddau ymchwil

Os nad ydych chi eisoes wedi trafod eich testun ymchwil arfaethedig gydag aelod staff yn y Brifysgol, rydym yn argymell edrych ar y canlynol cyn gwneud unrhyw gais ffurfiol:

Gwneud Cais

Mae nifer o lwybrau gwahanol i wneud cais. Cliciwch ar yr un sy'n berthnasol i chi.

Er mwyn gwybod beth i'w ddisgwyl wedi i chi wneud cais, darllenwch y dudalen isod;