Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Defnyddio Sgrinniau Arddangos

Un o’r peryglon mwyaf y gellwch ei gael o fewn y swyddfa yw'r cyfrifiadur (OSA) ac, wrth i lawer o weithwyr ddefnyddio cyfrifiaduron am ran helaeth o'u diwrnod gwaith, os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’ch gweithfan neu’ch cyfrifiadur, gall hyn effeithio ar eich iechyd. Er y gall rhai symptomau fod dros dro (e.e. cur pen a straen ar y llygaid) os na chaiff y problemau ynglŷn â’r weithfan a’r dulliau gweithio eu datrys, gallant hefyd arwain at broblemau iechyd mwy difrifol a pharhaol, megis syndrom twnnel y carpws. Felly, mae’n bwysig eich bod yn gofalu amdanoch eich hun ac yn dilyn rhai camau hawdd ac ymarferol i sicrhau nad yw eich defnydd ar y cyfrifiadur yn eich rhoi mewn perygl.

Bwriedir i’r cyngor canlynol eich helpu i atal straen ailadroddus a’ch galluogi i weithio’n rhwyddach.


Gweithiwch yn gyffyrddus

d

Peidiwch â threfnu eich man gweithio mewn modd sy’n gwneud i chi dro ar ôl tro ysigo ymlaen i weld ac ymestyn am eitemau a ddefnyddiwch yn aml.

Defnyddiwch i’r eithaf unrhyw le gwag a fo gennych

d

Tynnwch unrhyw rwystr o dan eich desg sydd naill ai’n eich atal rhag eistedd yn syth neu sy’n cyfyngu ar le i'ch coesau.

Addaswch eich cadair droi

d

Addaswch ogwydd a/ neu uchder eich cynhalydd cefn i gynnal gwaelod y cefn.

Defnyddiwch fysellfwrdd cyffyrddus

d

Addaswch uchder eich sedd hyd nes bod eich breichiau fwy neu lai’n llorweddol.

Cynhaliwr traed

d

Os na allwch chi orffwys yn gyfforddus efo ddau droed yn wastad ar y llawr, defnyddiwch gynhaliwr traed.

Arddyrnau Syth

d

Peidiwch â phlygu eich arddyrnau wrth deipio.

Gofalwch am eich llygoden

d

Gosodwch eich llygoden yn union wrth ochr eich bysellfwrdd a defnyddiwch hi gydag arddwrn syth.

Sgrîn arddangos 

d

Osgowch wddf anystwyth drwy addasu uchder eich sgrîn arddangos i lefel sy’n gyffyrddus i chi. Addaswch leoliad ac ongl y monitor i leihau unrhyw adlewyrchiadau ar y sgrîn. Cadwch y sgrîn yn lân ac addaswch reolyddion y disgleirdeb a’r cyferbynnedd fel y byddant yn gyffyrddus i chi.

  • Os oes modd, gwnewch dasgau gwaith bob yn ail er mwyn i chi gael seibiant naturiol o waith bysellfwrdd, a chymerwch seibiannau bob hyn a hyn. Bydd eich cyhyrau’n llai blinedig os byddwch yn estyn eich breichiau a’ch coesau!
  • Ac os ydych yn cael unrhyw anhawster i gadw o fewn eich terfynau amser ac yn teimlo dan straen, siaradwch â'ch Rheolwr!

Am ragor o wybodaeth am waith ar sgriniau arddangos, ewch i'r dudalen Gwybodaeth am OSA