Osgoi Afiechydon Cyffredin a Gwellhad

Os ydych yn ddigon anffodus i ddatblygu arwyddion a symptomau o salwch, mae'n gwneud synnwyr cael triniaeth.

Bydd llawer o anhwylderau yn ymateb i feddyginiaethau cartref, ac eraill yn gofyn am bresgripsiynau meddygol. Os nad ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu, yna gwnewch hynny tra’r ydych yn teimlo'n iawn.

Os ydych yn ansicr a yw eich cyflwr angen sylw meddygol, neu ddim ond eisiau cyngor ymarferol ar beth i'w wneud i helpu i wella yn gyflymach, mae'r wefan ganlynol yn rhoi gwybodaeth i chi am amrywiaeth eang o afiechydon a chyflyrau: www.bbc.co.uk/health

Yn olaf, mae'r wybodaeth a geir ar y wefan les yma i gefnogi’ch iechyd - gwnewch amser i’w darllen, ac edrychwch ar eich ôl eich hun!