Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymharwch ein opsiynau llety

I gymharu cyfleusterau, hyd contractau a phrisiau neuaddau preswyl unigol, lawrlwythwch y PDFs isod:

Ein Neuaddau

WuscaEnillydd gwobr Llety myfyrwyr gorau Prydain, gwobrau WhatUni 2018

Mae gan y Brifysgol oddeutu 2,960 o ystafelloedd mewn neuaddau ym Mangor. Mae ein neuaddau wedi eu lleoli ym Mhentref Ffriddoedd a Pentref Santes Fair.

Mae pob neuadd yn hunan-arlwyo ac mae’r mwyafrif o’n ystafelloedd yn rhai en-suite. Mae ystafelloedd safonol ar gael mewn rhai neuaddoedd – cewch fwy o fanylion isod.

Aelodaeth o'r Gampfa a Campws Byw yn gynhwysol!

Mae pob myfyriwr sydd yn byw yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol yn cael aelodaeth o’r gampfa ac i rhaglen Campws Byw fel rhan o bris y neuadd.

Yn anffodus nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw yng nghampws Wrecsam ac felly mae ffioedd neuaddau Wrecsam wedi eu haddasu yn unol a hynny.

Mwy o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr Nyrsio a Radiograffeg sy'n astudio yn Wrecsam.

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2020-21

Sylwch na fydd neuaddau ag ystafelloedd ymolchi a rennir ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod, 2020-21. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan bob myfyriwr fynediad at gyfleusterau ystafell ymolchi preifat er hwylustod a diogelwch iddynt.

Opsiynau Llety

Cliciwch ar y lluniau isod i wybod mwy am ein dewis o lety.

Yn ôl Math::

Cliciwch ar enw’r neuadd am fwy o fanylion, yn cynnwys cyfleusterau, hyd cytundeb a phris.

En-suite yn Ffriddoedd

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr. Mae rhai ystafelloedd mwy ar gael am gost ychwanegol.

Mae'r neuaddau isod i gyd o fath tebyg, gydag ystafelloedd ymolchi preifat a cheginau wedi eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr.

En-suite yn Santes Fair

Mae'r neuaddau canlynol yn cynnig ystafelloedd ymolchi preifat. Rhennig ceginau mewn fflatiau en-suite rhwng 5 i 8 o bobl.

Ystafelloedd Safonol

Mae’r neuaddau yma'n cynnig ystafelloedd safonol, gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Stiwdio

Mae Stiwdio yn cynnwys cegin fach breifat ac ystafell ymolchi preifat.

Ystafelloedd Rhatach

Mae'r neuaddau yma yn rhestr o'n neuaddau hunan arlwyol; gydag ystafelloedd ymolchi a cheginau i'w rhannu.

Tai Tref

Rhennig ceginau yn y Tai Tref rhwng 8-12 o bobl a rhennig ystafelloedd ymolchi rhwng 2.

Ystafelloedd i Ôl-raddedigion

Dyma restr o neuaddau sydd yn cynnwys ystafelloedd Ôl-raddedig, yn cynnwys ystafelloedd safonol, en-suite, fflatiau stiwdio a thai tref.

Myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar  01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.

Cewch weld ystafell sydd wedi ei haddasu yma.

Gwybodaeth Bwysig

Darllenwch wybodaeth bwysig ynglŷn â’r llety rydym yn ei gynnig.