Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae mwy o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unrhyw un o’r prifysgolion eraill yng Nghymru.

Mae Bangor yn cynnig cyfleoedd gwych i’r myfyriwr sy’n dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau a datblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg i’n myfyrwyr.

Gradd yn y Gymraeg

Gellwch wneud y cyfan o’ch gradd, neu ran ohoni drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl ysgol academaidd. Mae modiwlau unigol cyfrwng Cymraeg hefyd ar gael mewn ysgolion eraill.

Pam astudio drwy’r Gymraeg?

  • Mae angen pobl ddwyieithog mewn pob math o swyddi
  • Mae gofyn mawr am bobl ifanc broffesiynol sy’n gallu gweinyddu’n ddwyieithog
  • Mae cyflogau swyddi dwyieithog ar gyfartaledd uwch
  • Bydd astudio trwy’r Gymraeg yn y Brifysgol yn rhoi sylfaen ardderchog i’ch gyrfa