Cyrsiau i ôl-raddedigion

Addysg (PhD/MPhil)

Disgrifiad 

Mae'r Ysgol Addysg yn cynnig cyfleoedd rhan-amser a llawn-amser i astudio ar gyfer y graddau PhD ac MPhil. Gall yr astudiaeth fod drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae'r meysydd ymchwil arbennigol yn yr Ysgol Addysg yn cynnwys:

  • Addysg gyfrwng Cymraeg
  • Addysg ddwyieithog
  • Addysg mathemateg
  • Iaith a llythrennedd
  • Addysg gwyddoniaeth
  • Addysg ôl-orfodol
  • Mentora
  • Effeithiolrwydd ysgol

Mae'r Ysgol yn gallu cynnig tiwtora ymchwil arbenigol yn rheolaidd ar gyfer y meysydd ymchwil arbenigol a restrwyd uchod, ond mae'n bosibl bod meysydd cwricwlaidd eraill yn addas hefyd.

Ni ddilynir unrhyw gyrsiau neu fodiwlau penodol yn yr Ysgol Addysg wrth gwblhau gradd ymchwil. Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cynnig modiwlau mewn sgiliau (e.e. dadansoddi ystadegol neu ddefnyddio cyfrifiaduron) ar gyfer ei holl fyfyrwyr PhD ac MPhil.

Cyllid

Bob tair blynedd, cynigir ysgoloriaeth sy'n cwmpasu'r holl ffioedd yn ogystal â lwfans ymgynnal; dyfernir yr ysgoloriaeth wedi cystadleuaeth agored.

Cyswllt

Ms Janet Thomas

Ffôn

01248 383275

E-bost

janet.thomas@bangor.ac.uk

Gwefan

www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/index.php.cy

Cymhwyster

PhD/MPhil

Hyd

Fel rheol mae rhaglen PhD yn cymryd 3 blynedd yn llawn-amser a 5 neu 6 mlynedd yn rhan-amser. Cwblheir gradd MPhil gan amlaf o fewn 2 flynedd yn llawn-amser a 3 neu 4 blynedd yn rhan-amser.

Mynediad

Croesewir ceisiadau gan bawb sydd â gradd gyntaf dda mewn unrhyw faes. Fel arfer eithrir y rheini sydd â gradd Feistr rhag y flwyddyn gyntaf (y cyfnod prawf).

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.