Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau i ôl-raddedigion

Astudiaethau Cyfieithu (MA)

Disgrifiad

Bydd y rhaglen MA hon yn rhoi hyfforddiant theori ac ymarferol i fyfyrwyr er mwyn eu galluogi i ddilyn y ddisgyblaeth mewn cyd-destun academaidd neu alwedigaethol. Bydd y semester cyntaf yn darparu'r sylfaen theori a methodolegol trwy fodiwlau mewn Astudiaethau Cyfieithu a Dulliau Ymchwilio. Bydd y modiwlau yn yr ail semester yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i faes o ddiddordeb personol. Bydd y modiwl cyntaf, sef Cyfieithu ar Waith, yn ymdrin ag agweddau megis cyfieithu peirianyddol, cyfieithu ar y pryd, a meddalwedd cyfieithu, tra bydd yr ail, sef y Portffolio o Waith Cyfieithu, yn galluogi'r myfyrwyr i ddewis eu corff o ddeunyddiau eu hunain i'w cyfieithu ac i roi sylwadau arnynt. Dyma ran gyntaf y rhaglen, yr ail ran yw Traethawd Hir 20,000 o eiriau ar faes perthnasol o ddewis y myfyrwyr, a hynny dan oruchwyliaeth arbenigol.

Darperir y cwrs hwn ar y cyd ag Ysgol y Gymraeg y Brifysgol a Chanolfan Bedwyr.

Strwythur y Cwrs

Semester 1:

  • Dulliau Ymchwilio (30 credyd)
  • Astudiaethau Cyfieithu: Creu Disgyblaeth (30 credyd)

Semester 2:

Dylai myfyrwyr ddewis un allan o:

  • Cyfieithu ar Waith (30 credyd)

Modiwl ymarferol:

  • Creu Portffolio Cyfieithu (30 credyd) (ieithoedd: Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg)

Yr Haf :

  • Traethawd hir (60 credyd; pwnc sy'n berthnasol i'r iaith arbenigol a ddewisir NEU astudiaeth gymharol). Gall y traethawd hir ymdrin ag unrhyw agwedd ar Astudiaethau Cyfieithu, yn seiliedig ar theori neu ymchwil, neu gyfieithiad o destun a ddewisir gan y myfyrwyr, gyda sylwadau.

Cyswllt

Am ragor o fanylion am fframwaith a chynnwys y cwrs, gwneud cais, cyllido a rhestr o’r staff academaidd sy’n cyfrannu at y cwrs hwn, cysylltwch â: Dr Helena Miguélez-Carballeira.

Ffôn

Dr Helena Miguélez-Carballeira: 01248 382041

E-bost

h.m.carballeira@bangor.ac.uk

Gwefan

www.bangor.ac.uk/ml/index.php.cy

Cymhwyster

MA

Hyd y cwrs

1 flwyddyn yn llawn-amser neu 2 flynedd yn rhan-amser

Mynediad

Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfwerth. Fodd bynnag, mae profiad gwaith a ffactorau eraill hefyd yn cael eu hystyried.

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.