Cyrsiau i ôl-raddedigion

Hanes PhD/MPhil

Disgrifiad

Mae goruchwyliaeth ar gael ar gyfer ymchwil yn hanes canoloesol, modern cynnar a modern Prydain ac Ewrop ac agweddau ar hanes modern Gogledd America, India, y Dwyrain Canol ac Affrica.  Mae meysydd ymchwil staff yn cynnwys: Normandi yn yr oesoedd canol, cyfraith a gweinyddu yn yr oesoedd canol; merched, gender, grym a hunaniaeth yn yr Oesoedd Canol; crefydd boblogaidd a diwylliant poblogaidd ym Mhrydain ac Ewrop yn yr oesoedd canol diweddar a’r cyfnod modern cynnar; William o Orange a’r ‘Chwyldro Gogoneddus’; hanes modern a chyfoes Prydain, yn cynnwys hanes gwleidyddiaeth a datblygiad pleidiau gwleidyddol, hanes trefol ac elusennau; hanes modern Ewropeaidd ac Americanaidd, yn cynnwys y ddau Ryfel Byd a chyfnod y Rhyfel Oer, hanes llafur, prynwriaeth a gwrth-brynwriaeth, cenedlaetholdeb, hiliaeth, mudiadau cymdeithasol a hanes chwaraeon; hanes trefedigaethol modern, yn cynnwys militariaeth drefedigaethol, hiliaeth drefedigaethol a chysylltiadau diwylliannol ac economaidd rhwng Ewrop a’r trefedigaethau; hanes hanesyddiaeth, diwylliannau coffaol a hanes cysyniadol.

Cyllid

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau; ESRC (Dull B); ysgoloriaethau a bwrsariaethau achlysurol.

Cyswllt

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd: Yr Athro Raimund Karl

E-bost

r.karl@bangor.ac.uk

Gwefan

www.bangor.ac.uk/history/index.php.cy 

Cymhwyster

PhD/MPhil

Hyd

PhD: 2 i 3 blynedd llawn-amser neu 4 i 6 blynedd rhan-amser; MPhil Blwyddyn llawn-amser neu ddwy flynedd rhan-amser.

Mynediad

Mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch da.

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.