Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyrsiau i ôl-raddedigion

Hanes Cymru (PhD/MPhil)

Disgrifiad

Mae goruchwyliaeth ar gael ar gyfer ymchwil yn holl gyfnodau Hanes Cymru. Mae diddordebau ymchwil staff yn ymestyn o’r cyfnod canoloesol cynnar i’r presennol ac yn cynnwys hanes gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol Cymru. Mae arbenigedd neilltuol ar gael yn hanes yr oesoedd canol, yn enwedig yn Oes y Tywysogion; hanes diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru yn y cyfnod modern cynnar; hanesyddiaeth a hunaniaeth ddiwylliannol; a hanes gwleidyddol Cymru yn y cyfnod modern, yn cynnwys Datganoli. Mae cyfleusterau llyfrgell ac archifau rhagorol ar gael.

Cyllid

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC); ESRC (Dull B); ysgoloriaethau a bwrsariaethau achlysurol.

Cyswllt

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd: Yr Athro Raimund Karl

E-bost

r.karl@bangor.ac.uk

Gwefan

www.bangor.ac.uk/history/index.php.cy

Cymhwyster

PhD/MPhil

Hyd

PhD: 2 i 3 blynedd yn llawn-amser neu 4 i 6 blynedd yn rhan-amser; MPhil: 1 flwyddyn yn llawn-amser neu 2 flynedd yn rhan-amser

Mynediad

Mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch da.

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.