Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau ôl-Gofrestru

Mae’r Adran ôl-Gofrestru yn datblygu cyrsiau amlddisgyblaeth ar bob lefel academaidd ar gyfer nyrsys, bydwragedd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr proffesiynol cymwys cysylltiedig â meddygaeth.

Prif amcan ein cyrsiau

Prif amcan ein cyrsiau a’n modiwlau yw cynorthwyo gofalwyr proffesiynol i feithrin y wybodaeth a’r medrau sydd eu hangen ar gyfer ymarfer clinigol effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Ein nod yw sicrhau canlyniadau dysgu sydd bob amser yn berthnasol i ymarfer ac yn ddefnyddiol, ‘waeth beth fo lefel academaidd y cwrs. Mae hyn yn sicrhau bod y myfyrwyr yn meithrin y datblygiad theoretig, clinigol ac agweddol sydd ei angen i hwyluso gofal safonol. Mae’r dull deinamig, modiwlaidd, rhan-amser/llawn-amser hyblyg, o gyflwyno’r cyrsiau yn gymorth i gyfarfod ag anghenion pobl broffesiynol sydd mewn gwaith.

Llunio cynllun addysg eich hun

Gan ddefnyddio cyfuniad o gyrsiau llawn a modiwlau, pwyntiau AP(E)L a CAT (gweler isod), gellwch lunio eich cynllun addysg eich hun wedi ei deilwrio i’ch anghenion chi, ynghyd â rhai eich cyflogwr. Byddwn yn falch o’ch helpu i lunio rhaglen addas. Rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer cyrsiau newydd gan ofalwyr iechyd proffesiynol ac ’rydym yn datblygu cyrsiau newydd yn gyson lle gwelir angen gan gydweithwyr yn y gwasanaeth. Edrychwch allan am y modiwlau yn ein prosbectws cyfredol sydd wedi eu dynodi efo ‘NEWYDD’, a’r rhestr o’r modiwlau sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Er bod y prosbectws hwn yn canolbwyntio ar gyrsiau a ddysgir, ‘rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau ar gyfer astudiaeth MPhil/PhD a gwahoddwn ddarpar ymchwilwyr i gysylltu â ni. Os gwelwch yn dda, edrychwch ar y wybodaeth am gysylltiadau y tu mewn i’r clawr blaen.