Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

LHDT

Rydym wedi buddsoddi mewn laniardau enfys i staff a myfyrwyr er mwyn creu amgylchedd cynhwysol

Rydym yn darparu hyfforddiant i gynrychiolwyr myfyrwyr a gwirfoddolwyr

Rydym yn cydweithio'n agos â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn ymgorffori arferion da drwy gydol ein rhaglenni gofal iechyd

Bydd Jack Jackson - Model Rôl Trawsrywiol y Flwyddyn Stonewall - yn gweithio'n agos gyda ni dros y misoedd nesaf.

Gallwch ddarllen stori Jack yma.

Mae rhai o sesiynau'r ysgol bellach yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ac iechyd meddwl mewn perthynas â materion LHDT.