Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymdeithasau Myfyrwyr

Isod ceir dolenni i ffrwd Twitter tair o gymdeithasau myfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

Cymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth Bangor - @BUmidsoc

Cymdeithas Nyrsio Bangor - @BangorNursing

Cymdeithas 1000 o Fywydau yr Ysgol Gwyddorau Iechyd - @SHSB1000Lives