Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modelau Rôl Cydraddoldeb

Mae gan bob un ohonom y potensial i fod yn fodel rôl. Yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, rydym wedi dechrau casglu dyfyniadau meddylgar, ysgogol gan nifer o unigolion amrywiol, a mae’r dyfyniadau'n cael eu harddangos ledled yr ysgol: