Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau Cyffredin

Edrychwch ar ein hadran cwestiynau cyffredin isod.

 

 

Pryd mae'r ysgol haf yn digwydd eleni?

Cynhelir Ysgol Haf Ymchwil y Gwasanaethau Iechyd nesaf yn ystod haf 2020, dyddiad i'w gyhoeddi.

Ble mae Prifysgol Bangor?

Dinas fach, prifysgol yw Bangor gyda phoblogaeth o oddeutu 20,000 o bobl. Mae ar arfordir gogledd orllewin Cymru, ger y Fenai, sy'n gwahanu'r tir mawr oddi wrth Ynys Môn. Mae hefyd ar riniog Parc Cenedlaethol Eryri, sy'n cynnwys yr Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru.

Ar gyfer pwy mae'r ysgol haf?

Myfyrwyr ôl-radd ymchwil/ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sydd eisiau cael cefnogaeth arbenigwyr ymchwil a methodoleg gofal iechyd.

Myfyrwyr Meistr/PhD presennol neu ymarferwyr gofal iechyd sydd eisiau datblygu sgiliau ymchwil ychwanegol a chael golwg newydd ar ymchwil a methodoleg yn ymwneud â phynciau penodol.

Faint o leoedd sydd ar gael?

Gallwn dderbyn 40 o bobl ar y cwrs.

Sut mae archebu lle?

I archebu eich lle, ewch i'n siop ar-lein.

Ble byddaf yn aros?

Bydd llety ar gael am 6 noson rhwng dydd Sul 7 a dydd Sadwrn 13 Gorffennaf. Byddwch yn aros ar y campws, yn un o neuaddau preswyl y brifysgol. Mae'r holl ystafelloedd yn ein neuaddau yn en-suite, gyda chegin a rennir ym mhob fflat. Mae lle i hyd at 8 o bobl ym mhob fflat.

Mae'r llety ar sail 'gwely a brecwast'; bydd rhaid i gynrychiolwyr drefnu eu cinio eu hunain a phrydau gyda'r nos.

Mae cofrestru'n cynnwys:

Llety (gwely a brecwast) mewn ystafelloedd en suite ym Mhrifysgol Bangor
Ffioedd y Cwrs
Cinio’r gynhadledd

Fel arall, gallech ofyn am ystafell yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor. Os ydych eisiau gwneud hyn, cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu'r ystafell i chi.

Mae angen llythyr gwahoddiad/derbyn arnaf er mwyn cael fisa i ddod i'r ysgol haf.

Os yw is-gennad y DU yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael fisa i ddod i'r ysgol haf, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rebecca Henderson s, gan nodi pa wybodaeth sy'n ofynnol.

A fyddwch yn darparu tystysgrif?

Byddwn, bydd pawb a fydd yn bresennol hefyd yn cael tystysgrif presenoldeb swyddogol yr ysgol haf.