Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, 2 - 6 Gorffennaf 2018

Cynrychiolwyr o'r Deyrnas Unedig a rhai rhyngwladol yn cael eu denu i Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd Prifysgol Bangor

Daeth ymchwilwyr, ymarferwyr a myfyrwyr gofal iechyd i ysgol haf breswyl yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Bangor.

Bellach yn ei hail flwyddyn, mae Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd wedi ei chynllunio i fod yn llwyfan ddatblygu a dysgu i fyfyrwyr ymchwil iechyd a meddygol ac i staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau gofal iechyd, ac mae'n gyfle unigryw i unigolion gael dealltwriaeth o'r ymchwil arloesol a wneir ym maes gwasanaethau gofal iechyd ym Mhrifysgol Bangor.

Yn ystod yr wythnos a dreuliwyd yng ngogledd Cymru, bu'r cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr a sgyrsiau gan arbenigwyr rhyngwladol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor. Roedd y pynciau'n cynnwys yr ymchwil diweddaraf mewn gwasanaethau dementia, ymchwil gweithredu, economeg iechyd, gofal sylfaenol, treialon clinigol, ymwybyddiaeth iaith a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth. Mewn sesiwn newydd eleni, siaradodd ymchwilwyr o'r South Asia Self Harm Initiative  gyda'r cynrychiolwyr am eu project.

Yn ystod yr ysgol haf breswyl lawn, cafodd sesiynau rhyngweithiol eu cynnwys yn y rhaglen i ddangos sut mae Prifysgol Bangor yn arwain ymchwil pwysig a gynlluniwyd i greu amgylchedd ymchwil GIG cryf yng ngogledd Cymru, ac er budd gofal iechyd i gleifion yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd.

Cafodd y cynrychiolwyr hefyd fwynhau taith i Fiwmares i ymweld â'r castell a threulio amser yn edrych ar y golygfeydd!
Ar ddiwedd yr wythnos gofynnwyd i'r cynrychiolwyr am adborth am eu profiadau.   I Andrew uchafbwynt yr ysgol haf oedd; "gweld calon ac enaid yr ysgol - angerdd y tîm am yr hyn maen nhw'n ei wneud a churiad calon Bangor"
Wrth ystyried llwyddiant yr wythnos meddai Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Christopher R. Burton: "Mae'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn enwog am ragoriaeth ryngwladol ein hymchwil ym maes gwasanaethau iechyd, ac am y gymuned gefnogol rydym yn ei chreu i staff ymchwil a myfyrwyr. Mae wedi bod yn bleser rhoi cyfle i ymchwilwyr medrus ac uchelgeisiol o bob rhan o'r byd dreulio amser gyda ni yn ein hysgol haf".

I gael rhagor o wybodaeth am ysgol haf ymchwil y gwasanaethau iechyd 1-5 Gorffennaf 2019, cysylltwch â Dr Lynne Williams ar 01248 383170.