Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd 2019

8 Gorffennaf - 12 Gorffennaf 2019

 

Cyfraddau arbennig ar gyfer gweithwyr y GIG ac elusennau, cysylltwch â ni am ragor o fanylion!

Rydym bellach yn derbyn archebion ar gyfer Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd 2019, ewch i'n siop ar-lein i archebu eich lle.

Beth sydd gan yr Ysgol Haf i'w gynnig i chi?

  • Mae'r Ysgol Haf yn rhoi cyfle unigryw i gyfranogwyr gael mynediad at arbenigwyr adnabyddus mewn amrywiaeth o feysydd pwnc, yn cynnwys ymyriadau cymhleth a'u gwerthusiad (yn cynnwys treialon clinigol); synthesis realaidd a gwerthuso; economeg iechyd, rhoi canfyddiadau ymchwil ar waith, ymchwil gofal cymdeithasol, iechyd cyhoeddus, heneiddio a dementia, gofal sylfaenol, ymwybyddiaeth iaith a phersbectif defnyddiwr y gwasanaeth.
  • Y cyfle i gyflwyno eich ymchwil ar ffurf cyflwyniad 10 munud (PowerPoint, llafar neu boster) a 5 munud pellach o gwestiynau gan gynrychiolwyr eraill. Rhoddir gwobrau am y cyflwyniadau gorau!
  • Oriau DPP
  • Tystysgrif presenoldeb
  • Cinio ysgol haf gyda chynrychiolwyr ac arweinwyr sesiynau
  • Lluniaeth

 

Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor. Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd 2019 - Rhaglen

Dydd Sul 7/7/19

Dydd Llun 8/7/19

Dydd Mawrth 9/7/19

Dydd Mercher 10/7/19

Dydd Iau 11/7/19

Dydd Gwener 12/7/19

 

09.00 Dod i nabod ein gilydd!

09.30 Croeso i Fangor
Yr Athro Christopher R. Burton

10 -11.30
Dementia Services Development Centre
Yr Athro Gill Windle/Dr Kat Algar-Scaife/Dr Catherine MacLeod

11.30 Egwyl

12-1pm
Intergenerational research and Dementia Champions
Dr Catrin Hedd Jones

8.30am-9.30am Cyfarfodydd datblygu rhaglenni/protocolau unigol

09.30 -11am
Social Care Research
Dr Diane Seddon
Dr Gill Toms
Dr Alison Orrell

11am Egwyl

11.30
Trials/NWORTH Bangor Trials Unit
Yr Athro Paul Brocklehurst/Dr Zoe Hoare

8am-9am Implementation research gyda Dr Lynne Williams

09.00 -11am Building your research ambitions
Yr Athro Chris Burton

11am Egwyl

11.30-12.30
Postgraduate Research Clinic
Dr Siôn Williams

8.30-9.30am Cymhorthfa Ysgrifennu gyda Dr Lorelei Jones

09.30 -11am
Health Economics Research Programme/CHEME
Yr Athro Rhiannon Tudor-Edwards
Dr Nathan Bray

11am Egwyl

11.30 -1pm
Pharmacology HTA & Appraisal Eifiona Wood

8.30am-9.30am Understanding healthcare organisation - anthropological perspectives gyda Dr Lorelei Jones

09.30
South Asia Self Harm Initiative project SASHI
Burns Register / Burns Work
Capacity Building
Dr Emily Bebbington
Dr Sadia Nafees

11am Egwyl

11.30 Cyflwyniad sesiwn 4

 

Cinio 1-2pm

Cinio 1-2pm

Cinio 12.30-1.30pm

Cinio 1-2pm

Cinio 12.30-1.30pm

4-6pm Cyfarfod croeso

Lynne Williams a Rebecca Henderson

Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor
LL57 2DG

 

2pm  Service Users Perspectives and Experiences Research
Dr Sion Williams

3pm – 3.30pm Egwyl

3.30-5pm Using Appreciative Inquiry for research
Sean Page/Ian Davies Abbott

5pm Derbyniad Croeso/Sesiwn gyflwyno 1

2pm 
Methodoleg Ymwybyddiaeth Iaith
Dr Llinos Spencer/Beryl Cooledge

3:30pm Egwyl

4pm   Sesiwn gyflwyno 2

1.30-3pm
Realist Methodology
Yr Athro Christopher R. Burton, Dr Lynne Williams

3pm – Egwyl

3.30 pm Primary Care Research Centre
Dr Alun Surgey

5pm Sesiwn gyflwyno 3

Gweler y Rhaglen Digwyddiadau Cymdeithasol

1.30
'The pathway to success: bringing your research plan together'
Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards

3pm Gwerthuso
Cyflwyno Tystysgrifau
Derbyniad Ffarwelio