Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio fel myfyrwiwr ôl-raddedig

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884 ac mae’n falch o’i hetifeddiaeth academaidd.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae dros hanner o’r Ysgolion academaidd i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Prifysgol Bangor, yn ymfalchïo yn ansawdd yr addysgu a gynigir yma ac mae adolygiad diweddar gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd wedi rhoi’r cymeradwyaeth uchaf bosibl i safonau academaidd y Brifysgol.

Ym Mangor, gallwch astudio ystod eang o bynciau o fewn y colegau canlynol;

Cyrsiau ôl-radd

Ewch i’n gwefan Cyrsiau ôl-radd i ddod i wybod mwy am y cyrsiau rydym yn cynnig.

Ysgoloriaethau a Chyllid ôl-radd

Am fwy o wybodaeth am ein hysgoloriaethau, ewch i’r wefan Cyfleoedd ôl-radd.