Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Agored Ôl-Raddedig Ar-lein

Os na chawsoch gyfle i ymweld â'r Brifysgol, peidiwch â phoeni!

Rydym wedi rhoi fideos, cyflwyniadau a theithiau 360 at ei gilydd er mwyn i chi gael blas o sut beth yw bywyd myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor.

Hefyd bydd ein staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau ar-lein.