Dwy fyfyrwraig yn edrych ar graffiau a thrafod eu gwaith

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

AM YR YSGOL

Mae Ysgol Busnes Bangor ym Mhrifysgol Bangor yn ysgol busnes flaenllaw ym meysydd dysgu ac ymchwil gan gynnig amrywiaeth llawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig i ddoethurol. Rydym wedi cael ein disgrifio fel ‘Yr Ysgol sy’n meddwl Busnes’ ac fel ‘Canolfan Rhagoriaeth Arbenigol’. Mae’r ddau yn wir!

ASTUDIO GYDA NI

Ffrindiau yn gweithio gyda’i gilydd mewn gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Astudio Israddedig

Myfyriwr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Astudio Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Llun i gyfleu Grwp Ymchwil Datblygiadau ac Arloesi Methodolegol Ysgol Busnes Bangor

Ein Ymchwil

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Ysgol Busnes Bangor, Hen Goleg, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

  +44 (0) 1248 383879

  busnes@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Ysgol Busnes Bangor yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

MWY AM Y COLEG