Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

IMPLEMENT@Bangor: Rhaglenni Ôl-radd

Mae Implement@Bangor yn cynnig ystod arloesol o raglenni addysg a hyfforddiant gyda'r nod o rannu ein gwybodaeth a'n harbenigedd wrth weithredu. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill i ddatblygu sgiliau lefel uchel wrth ddefnyddio tystiolaeth, gan ychwanegu at sylfaen wybodaeth ymchwil gweithredu.

Rydym yn cydnabod bod gweithwyr proffesiynol, timau a sefydliadau weithiau'n wynebu heriau gweithredu penodol yn eu gwaith. Gallwn weithio gyda chi i gynllunio a darparu rhaglenni achrededig sy'n addas i'ch anghenion.