Datblygu Sgiliau IaithDyddiad: 21 Tachwedd 2018 & 27 Mawrth 2019
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
Hyfforddwr: Eleri Hughes
Tâl: £120 ( yn cynnwys cinio, paned ac adnoddau)
Amser: 9:30 - 16:00
Cofrestrwch yma

Amcanion:

Datblygu eich gwybodaeth am yr iaith a’ch hyder i wneud y pethau hyn wrth ysgrifennu yn y Gymraeg yn y gwaith:

 • defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i’ch helpu (adnoddau cyfrifiadurol a phrint);
 • dod i wybod am rai rheolau iaith pwysig;
 • dechrau adnabod a chywiro gwallau personol.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau iaith, yn arbennig wrth ysgrifennu (siaradwyr rhugl - iaith gyntaf neu ddysgwyr).

Cynnwys:

 • Camau doeth wrth ysgrifennu yn y Gymraeg
 • Tasg ysgrifennu syml
 • Cystrawen
  • ysgrifennu Cymraeg naturiol a chlir;
  • osgoi patrymau Saesneg wrth ddefnyddio’r Gymraeg;
 • Golwg ar sillafu, gwallau cyffredin, cenedl enwau (hwn a hon) a threigladau;
 • Adnabod ansicrwydd personol a chywiro eich gwaith eich hun.

Hyfforddwr

Eleri Hughes ydy Prif Diwtor Uned Sgiliau Iaith Canolfan Bedwyr, ac mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau sgiliau iaith. Dros y 25 mlynedd diwethaf, bu’n dysgu yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin; ym Mhatagonia yn yr Ariannin; ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Yn 2015 derbyniodd Gymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor am ragoriaeth mewn dysgu a gofal bugeiliol.

Cofrestrwch ar-lein

Tystebau

'Buaswn yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd eisiau mwy o hyder wrth siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn y gwaith'.
'O’r diwedd dw i’n dechrau deall rhai o’r treigladau! Mae’r Llawlyfr Gloywi Iaith yn grêt!'
'Mae’r cwrs wedi rhoi hwb i mi drio defnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith! Diolch am beidio gwneud i mi deimlo’n dwp!'

Nôl i'r rhestr cyrsiau