Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestr staff

Swyddfa'r Cyfarwyddwr

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Maria Lorenzini 383543 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Janet Roberts 382024 Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr

Gwasanaeth Cynghori

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Kate Tindle 383541 Pennaeth Cynghori
Endaf Evans 383542 Cynghorydd
Catrin Hart 388520 Cynghorydd
Munha Lee 388507 Cynghorydd
Charlotte Pepper 388845 Cynghorydd
Sarah Plum 388510 Cynghorydd
Tina Usherwood 388036 Cynghorydd
Helen Williams
388520 Rheolwr Swyddfa

Gwasanaethau Anabledd

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Carolyn Donaldson-Hughes 382570 Pennaeth Gwasanaethau Anabledd
Tracey Morris 382032 Gweinyddwr Gwasanaethau Anabledd
Gemma Watts 383620 Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Canolfan Access

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Dylan Griffiths 383797 Rhelowr y Ganolfan Access
Ruth Coppell 388101 Asesydd Angehnion Astudiaeth
Ayeisha McGugan 388101 Asesydd Angehnion Astudiaeth
Teresa Critchlow 382923 Gweinyddwr Canolfan Access

Cynghorwyr Anabledd

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Ruth Coppell 388284 Cynghorwr Anabledd
Esther Griffiths 388650 Uwch Gynghorwr Anabledd
Steph Horne 388347 Cynghorwr Anabledd

Tîm Dyslecsia

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Jane Jones 383843 Rheolwr ADP
Rhian Graham 388212 Tiwtor ADP
Andrea Reynolds 388307 Cynghorwr ADP
Fiona Zinovieff 388296 Tiwtor ADP
Rafaela Williams 383620 Cynghorwr ADP

Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Sioned Evans 383277 Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Cheryl Parkinson 388285 Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Fiona Rickard 388649 Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Cynllun Gweithwyr Cefnogi

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Christine Roberts 383022 Cydlynydd Cymorth Anfeddygol

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Cyffredinol 382071

B-Fentrus

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Lowri Owen 388424 Rheolwr B-Fentrus

Cynghorwyr Cyflogadwyedd

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Clare Brass 382115 Ymgynghorydd Cyflogadwyedd
Elinor Churchill 383676 Ymgynghorydd Cyflogadwyedd
Pam Edwards 388429 Ymgynghorydd Cyflogadwyedd
Marianne Gardner 382070 Ymgynghorydd Cyflogadwyedd
Mari Price 388793 Ymgynghorydd Cyflogadwyedd

Cyswllt Cyflogwyr a TARGETconnect

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Alix Charnley 382645 Rheolwr Cyswllt Cyflogwyr a Phrofiad Gwaith
Tess Cameron 388521 Swyddog Cyswllt Cyflogwyr a Phrofiad Gwaith
Eirian Mair Jones 388356 Swyddog Cyflogadwyedd
Caryl Pritchard 382689 Cynorthwyydd Gweinyddol Sgiliau a Chyflogadwyedd
David Pritchard 388427 Swyddog Cyflogadwyedd

GO Wales

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Lis Owen 388426 Rheolwr Prosiect
Jo Mitchell 388426 Swyddog Prosiect
Raine Williams 388159 Gweinyddwr Project ac Ariannol

Sgiliau Astudio

Julian Brasington 382693 Pennaeth Datblygu Sgiliau

Sgiliau Astudio

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Julian Brasington 382693 Pennaeth Datblygu Sgiliau
Leila Griffiths 382712 Cynghorwr Sgiliau Astudio (Cyfrwng Cymraeg)
Ralitsa Kantcheva 388015 Cynghorwr Sgiliau Astudio
Caryl Pritchard 382689 Cynorthwyydd Gweinyddol Sgiliau a Chyflogadwyedd

Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Gweinyddiaeth Myfyrwyr: Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Sue Peet 382201 Pennaeth Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Huw Jones 383707 Rheolwr Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Sian Lewis 383130 Swyddog Monitro Presenoldeb Cynorthwyol
Vanessa Williams 388785 Cydlynydd Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Arholiadau, Graddio a Dyfarniadau: Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Sarah Custy 388803 Swyddog Arholiadau a Graddio
Iwan Davies 382083 Swyddog Arholiadau a Graddio Cynorthwyol
Becky Roberts 382018 Swyddog Dyfarniadau Cynorthwyol

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Uned Amserlennu: Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Sian Ashton 383674 Swyddog Amerslennu
Ellie Owen 383265 Swyddog Amerslennu Cynorthwyol

Hwb Prif Adeilad y Celfyddydau: Llawr cyntaf, Adeilad Newydd y Celfyddydau< (01248 388484)

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Gillian Griffith 383032 Arweinydd Tîm
Jamie Evans 383675 Cynorthwyydd Gweinyddol Myfyrwyr
Gemma Jones 382544 Cynorthwydd Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Heledd Selwyn 383082 Gweinyddwr Myfyrwyr

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Swyddfa Ddysgu (Is-raddedig ac Ôl-raddedig)
Aelod Staff +44 1248 Swydd
Helen Albert 388850 Gweinyddwr Myfyrwyr
Nia Bullock 388560 Gweinyddwr Myfyrwyr
Cara Davies 382641 Gweinyddwr Myfyrwyr
Angharad Hughes 382932 Gweinyddwr Myfyrwyr
Susan Metcalfe 383112 Cynorthwydd Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Heledd Selwyn 383082 Gweinyddwr Myfyrwyr
Emma Thomas 388050 Gweinyddwr Myfyrwyr
Susanne Robinshaw 382177 Gweinyddwr Myfyrwyr
Swyddfa Ymchwil (Myfyrwyr Ymchwil)
Aelod Staff +44 1248 Swydd
Julie Boulton 383023 Gweinyddwr Myfyrwyr
Everil McQuarrie 383671 Gweinyddwr Myfyrwyr

Fron Heulog/ Wrexham Hub

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Ed Wright 388366 Gweinyddwr Myfyrwyr
Beth Barker 383200 Gweinyddwr Myfyrwyr
Gwenda Pritchard 382079 Gweinyddwr Myfyrwyr
Dawn Wright 383123 Gweinyddwr Myfyrwyr

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Hwb Safle’r Normal: Eifionydd, Safle’r Normal (01248 388484)

Elizabeth Williams 383817 Arweinydd Tim
Gwen Glyn 382932 Gweinyddwr Myfyrwyr
Nia Jones 382408 Cynorthwydd Gweinyddiaeth Myfyrwyr
Heledd Selwyn 383082 Gweinyddwr Myfyrwyr
Janet Thomas 383275 Gweinyddwr Myfyrwyr

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Hwb Gwyddoniaeth: Llawr gwaelod, Adeilad Wheldon (01248 388484)

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Beth Hamilton-Hine 382644 Arweinydd Tîm

Cyfeiriadau e-bost a rennir

Swyddfa Ddysgu (Is-raddedig ac Ôl-raddedig)
Aelod Staff +44 1248 Swydd
Persida Chung 388756 Gweinyddwr Myfyrwyr
Meryl Furlong 383708 Gweinyddwr Myfyrwyr
Cerys Gadd 388731 Gweinyddwr Myfyrwyr
Michelle Harrison 382102 Gweinyddwr Myfyrwyr
Sian Jones 382681 Gweinyddwr Myfyrwyr
Sue Thomas 382290 Gweinyddwr Myfyrwyr
Caroline Randall 382375 Gweinyddwr Myfyrwyr
Chris White 382294 Gweinyddwr Myfyrwyr
Swyddfa Ymchwil (Myfyrwyr Ymchwil)
Aelod Staff +44 1248 Swydd
Chris Parry 382314 Gweinyddwr Myfyrwyr
Anwen Williams 382334 Gweinyddwr Myfyrwyr

Uned Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Danielle Barnard 388462 Pennaeth Ennyn Diddordeb Myfyrwyr
Mandy Angharad 388476 Swyddog Arolygon Myfyrwyr

Cefnogi Myfyrwyr

Aelod Staff +44 1248 Swydd
Stephanie Barbaresi 382023 Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr
Gwenda Blackmore 383566 Cynghorwr Ariannol Myfyrwyr
Kim Davies 382072 Ymgynghorydd Myfyrwyr
Amy Jones 382034 Swyddog Tai Myfyrwyr
Helen Munro 388021 Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr
Mair Owen 382883 Swyddog Tai Myfyrwyr
Wendy Williams 383637 Ymgynghorydd Myfyrwyr