Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gynlluniau Gofal Plant 2017

Bydd ein cynllun talebau gofal plant presennol, a redir gan Sodexo, yn cael ei ddisodli gan raglen Gofal Plant Di-dreth newydd y llywodraeth yn 2017.

Darllenwch y posteri ynghlwm sy'n egluro'r prif newidiadau a'r gwahaniaethau rhwng y ddau gynllun.

Mae newidiadau sylweddol, ac mae'r cynllun sy'n gweddu orau i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

  • Os ydych eisoes yn aelod o'r cynllun presennol, neu'n ymuno â'r cynllun presennol cyn i'r rhaglen Gofal Plant Di-dreth gael ei chyflwyno, gallwch ddewis a ydych am newid i'r un newydd neu aros gyda'r cynllun presennol.           
  • Ond caniateir i'r rhai sydd eisiau gwneud cais am gymorth ar ôl i'r Gofal Plant Di-dreth gael ei gyflwyno, ymuno â'r rhaglen newydd yn unig.

*Mae hyn yn ei gwneud hi hyd yn oed yn bwysicach i'r rhai sy'n gofalu am blant ymuno â'r cynllun presennol cyn gynted â phosibl*

 

Gall unrhyw un sydd â phlant hyd at 15 oed (neu 16 os ydynt wedi'u cofrestru’n anabl) wneud cais am dalebau. Gall yr arbedion fod yn rhai sylweddol. Gallech arbed hyd at £993 neu £1,866 os bydd eich partner hefyd yn dewis cymryd talebau.

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ymuno â'r cynllun Sodexo, clicwch yma neu cysylltwch â Bethan Williams yn benefits@bangor.ac.uk