Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymorth i Staff, Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

  • Cwnsela Staff – mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol, am ddim, ac ar gael i bob aelod o staff.
  • Ymgynghorydd Urdda– staff sy’n cynnig cefnogaeth gyfrinachol a gwybodaeth i staff a myfyrwyr ar faterion sy’n berthnasol i aflonyddu, gwahaniaethu a bwlio
  • Gwasanaeth Cyfryngu – i gynorthwyo staff sy’n anghytuno neu mewn anghydfod i drafod a dod i gytundeb. – Polisi Cyfryngdod
  • Undebau Staff – bydd eich Undeb yn hapus i drafod unrhyw fater a fo’n effeithio ar eich gwaith.
  • Cymorth i Fyfyrwyr – mae Undeb y Myfyrwyr a’r Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr yn cynnig ystod eang o gymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau yma a gwasanaethau eraill ewch i bangor.ac.uk/humanresources/cymorth neu cysylltwch ag Adnoddau Dynol fydd yn gallu eich arwain i’r gwasanaeth cywir.

Undebau Llafur: