Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ble ydym ni?


Iechyd Galwedigaethol
Prifysgol Bangor
Bryn Afon
Adnoddau Dynol
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL572DG


Mae'r gwasanaeth wedi ei leoli yn Adeilad Bryn Afon ar Ffordd y Coleg, gyferbyn â Phrif Adeilad y Celfyddydau.

Mae mynediad i'r gwasanaeth ar y llawr gwaelod.