Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Buddion Pensiynau Bangor - UPAS Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Mae’r ddogfen hon, y dylid ei darllen ar y cyd â’r llythyr eglurhaol, yn egluro sut mae Buddion Pensiynau Bangor a Chyfnewid Cyflog yn gweithio, a cheisia ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Sylwch fod yr holl symiau a ddangosir yn y llyfryn hwn wedi eu cyfrifo ym 2018/2019, ac maent yn debygol o gael eu newid yn y dyfodol yn unol â deddfwriaeth.

Rydyn ni wedi nodi atebion isod i rai cwestiynau sydd gennych o bosibl mewn cysylltiad â chyflwyno Buddion Pensiynau Bangor, a sut bydd y trefniadau’n effeithio arnoch chi.

Dogfen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.