Teuluoedd

Mae’r rhan yma’n rhoi gwybodaeth a fydd o ddefnydd i chi efallai os ydych yn symud i’r ardal gyda’ch teulu ac / neu bartner. Mae’r rhan ar Ysgolion yn cynnwys rhestr o ysgolion, meithrinfeydd a cholegau Addysg Bellach yn yr ardal, ac mae’r rhan ar Gyflogaeth yn cynnwys gwybodaeth am ddod o hyd i waith. Mae’r rhan ar Hamdden yn rhestru ychydig o lefydd i ymweld â hwy, yn arbennig gyda phlant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgolion

Addysg Feithrin

Mae darpariaeth amrywiol i blant oed meithrin yn yr ardal, yn cynnwys meithrinfeydd cofrestredig - sydd wedi’u rhestru isod. Mae Ysgolion Meithrin yn cynnig addysg feithrin am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg am dri bore’r wythnos. Ceir hefyd nifer o feithrinfeydd eraill (gweler y rhestr) a gwarchodwyr plant cofrestredig.

Ysgolion Cynradd (hyd at 11 oed)

Ysgolion Uwchradd (o 11 hyd at 18)

Ysgolion Preifat

Colegau Addysg Bellach

Ysgolion Anghenion Arbennig

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamdden

Mae’r rhestr isod yn cynnwys rhestr fer o rhai o’r gweithgareddau yn yr ardal i blant a theuluoedd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyflogaeth

Isod ceir rhestr o gysylltiadau defnyddiol. Yn y wasg leol mae swyddi’n cael eu hysbysebu pob dydd Llun a dydd Iau yn y Daily Post, ac yn wythnosol ym mhapurau’r Herald, y Chronicle a’r Mail. Caiff swyddi dros Gymru gyfan eu hysbysebu yn y Western Mail ar ddydd Iau. Mae Golwg hefyd yn hysbysebu swyddi.