Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Teuluoedd

Mae’r rhan yma’n rhoi gwybodaeth a fydd o ddefnydd i chi efallai os ydych yn symud i’r ardal gyda’ch teulu ac / neu bartner. Mae’r rhan ar Ysgolion yn cynnwys rhestr o ysgolion, meithrinfeydd a cholegau Addysg Bellach yn yr ardal, ac mae’r rhan ar Gyflogaeth yn cynnwys gwybodaeth am ddod o hyd i waith. Mae’r rhan ar Hamdden yn rhestru ychydig o lefydd i ymweld â hwy, yn arbennig gyda phlant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgolion

Addysg Feithrin

Mae darpariaeth amrywiol i blant oed meithrin yn yr ardal, yn cynnwys meithrinfeydd cofrestredig - sydd wedi’u rhestru isod. Mae Ysgolion Meithrin yn cynnig addysg feithrin am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg am dri bore’r wythnos. Ceir hefyd nifer o feithrinfeydd eraill (gweler y rhestr) a gwarchodwyr plant cofrestredig.

Ysgolion Cynradd (hyd at 11 oed)

Ysgolion Uwchradd (o 11 hyd at 18)

Ysgolion Preifat