Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltwch â ni

Os hoffech drefnu apwyntiad, cysylltwch â

Michele Lake
Teitl swydd Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol
Ffôn01248 38 2575
E-bostm.lake@bangor.ac.uk

neu

Jade Luke
Teitl swydd Swyddog AD Cynorthwyol
Ffôn 01248 38 2764
E-bost j.luke@bangor.ac.uk