Cynllun Beicio i'r Gwaith

I hyrwyddo teithio iachach i’r gwaith a lleihau llygredd amgylcheddol, cyflwynwyd dan Ddeddf Gyllid 1999 eithriad treth blynyddol sy’n caniatáu i gyflogwyr hurio beiciau ac offer diogelwch i’w staff. Mae’r eithriad yn un o gyfres o fesurau a gyflwynwyd yn sgil Cynllun Teithio Gwyrdd y Llywodraeth, er mwyn gwneud beicio yn fwy atyniadol. Mae’r cynllun yn galluogi i aelodau staff elwa drwy logi (yn hirdymor) feiciau ac offer cymudo fel goleuadau a chloeon. Fe’i hystyrir felly yn ffordd ddi-dreth i wella iechyd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, dylech dreulio ychydig funudau yn darllen y ddogfen ‘Cwestiynau ac Atebion’ (gweler y ddolen isod). Ceir yn y ddogfen hon atebion i gwestiynau a allai godi am y cynllun. Os bydd gennych gwestiynau eraill, e-bostiwch benefits@bangor.ac.uk neu cysylltwch ag Adran Adnoddau Dynol.

Mae’r cynllun Beicio i’r Gwaith yn cael ei gynnig gan y Brifysgol mewn partneriaeth â P&MM Employee Benefits Cyf.

Mae’r bartneriaeth hon yn galluogi i aelodau staff archebu beic naill ai gan fanwerthwyr lleol annibynnol (cynllun cycle plus), neu gan Halfords (Cycle2Work). Yn y modd hwn, mae gan staff ddewis, a’r gorau o ddau fyd!


Drwy glicio ar y ddolen isod cewch eich trosglwyddo i wefan y cwmni. Mae’r wefan hon yn Saesneg yn unig, ond mae croeso i chi wneud cais drwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn gwneud hynny, i drafod ymhellach, neu i holi am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gareth Owen yn adran Adnoddau Dynol: g.w.owen@bangor.ac.uk neu a’r est. 8827.

 

Mae'r cynllun ar gael i staff Prifysgol Bangor yn unig.

Bydd y cynllun eto ar gael yn y cyfnodau hyn:

  • 1af i'r 31ain o Ionawr

  • 1af i'r 31ain o Mai

  • 1af i'r 31ain o Hydref

  • Cliciwch Yma i Gymryd Eich Cam Cyntaf Tuag at Feic Newydd


Efallai bydd wefan  beicio Prifysgol Fangor o ddiddordeb i chi. Mae'r safle wedi ei ddatblygu i feicwyr o bob safon, ac yn rhoi gwybodaeth a'm lwybrau beicio lleol a mentrau beicio lleol. Mae hefyd yn nodi safleoedd yn y Brifysol y gallwch ddiogelu eich beic a chymeryd cawod http://cycling.bangor.ac.uk/