Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prynu Gwyliau Blynyddol

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi gweithwyr i gael cydbwysedd iach rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, mae hyn er budd y Brifysgol ac er lles y gweithwyr unigol. Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r dewis a’r broses o brynu gwyliau ychwanegol sy’n adeiladu ar y gwyliau presennol sydd ar gael i weithwyr.

Dangosodd yr Arolwg Staff a gynhaliwyd yn 2012 bod y cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn dda yn gyffredinol, ond mae’r Brifysgol wedi dynodi gwelliannau pellach y gellir eu gwneud i’w darpariaeth gyffredinol yn y maes hwn.

Yn Rhagfyr 2013 fe newidwyd y polisi i drefniant aberthu cyflog, sydd yn gwneud hyn yn opsiwn hydnod mwy atyniadol i staff. Cynnigir hyn mewn partneriaeth a Sodexho gyda ceisiadau yn gael eu gwneud trwy eu gwefan nhw (yn cael ei alw yn ‘holiday plus’). Cliciwch yma i fynd yn syth i’r wefan hon. Os oes unrhyw drafferth cael mynediad cysylltwwch a benefits@bangor.ac.uk.

Drwy glicio ar y linc isod byddwch yn cael eich trosglwyddo i wefan y cwmni yma (mae gwefan y cwmni yn Saesneg yn unig). Mae croeso i chi wneud cais drwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn gwneud hynny, neu i drafod ymhellach, holi am rhagor o wybodaeth yna cysylltwch a Gareth Owen yn yr adran Adnoddau Dynol a’r g.w.owen@bangor.ac.uk neu a’r est. 8058.

Mae'r cynllun ar gael i staff Prifysgol Bangor yn unig.

Oherwydd y sefyllfa Covid 19 ni fydd y ffenest yn Gorffennaf 2020 ar gael eleni.

Bydd y cynllun ar agor eto ar y (yn ddibynol ar adolygiad bellach yn agosach i'r amser)

  • 1af i'r 31ain o Hydref

Nodwch ni fydd y cyfrifiannell yn angenrheidiol yn dangos y swm cywir ar flaen i’r cynllun agor.   Ble fyddwch yn ei ddefnyddio ar flaen rhain,  rydym yn eich cynghori i ail ymweld ar gyfrifiannell pam mae'r cynllun ar agor er mwyn sicrhau eich bod yn cael cyfrifon manwl am y cyfnod priodol.