Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Talebau Gofal Plant

Mae’r cynllun Talebau Gofal Plant eisoes wedi cau ac nid yw’n bosib derbyn unrhyw geisiadau newydd i ymuno ers y 4ydd o Hydref 2018,  yn unol â rheolau newydd wedi ei osod o fewn canllawiau newydd y llywodraeth. 

Ble mae unigolion yn rhan o’r cynllun ar flaen y dyddiad yma meant yn gallu parhau yn y cynllun.   Mae yna rhai rheolau priodol fydd angen i unigolion sy’n rhan o’r cynllun fod yn ymwybodol o ac mae yna wybodaeth bellach ar rain yn y ddalen ffaith i’w weld isod. 

Cynllun Talebau Gofal Plant - Dalen faith.

Rhagor o Wybodaeth

Gwybodaeth am Cynllun Talebau Gofal Plant

Gwybodaeth i Ofalwyr

Rhieni - Cwestiynau Cyffredin


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cynllun hwn, cysylltwch â:

Bethan Williams, Cynorthwywr Adnoddau Dynol, ar: (01248) 388132 / benefits@bangor.ac.uk

NEU

Gareth Owen, Swyddog Adnoddau Dynol, ar: (01248) 382058 / benefits@bangor.ac.uk

Cewch fwy o wybodaeth am dalebau Saycare ar wefan Sodexo neu drwy ffonio’r llinell gymorth benodol ar 0800 328 7411.


Rhestr Termau


Cyfrifoldeb Rhiant
At ddibenion y trefniadau hyn, golyga cyfrifoldeb rhiant fod â phob hawl, dyletswydd, pŵer, cyfrifoldeb ac awdurdod sydd gan riant plentyn yn ôl y gyfraith mewn cysylltiad â’r plentyn ac eiddo’r plentyn.