Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i reolwyr

Rheoli Absenoldeb Salwch

Mae'r Polisi a'r Weithdrefn Absenoldeb Salwch yn bodoli er mwyn darparu dull teg a chyson o reoli absenoldeb salwch yn y gwaith.

Rheolwyr yn cyfeirio staff at iechyd galwedigaethol

Gall cyfeirio aelod staff i gael ei asesu gan Iechyd Galwedigaethol eich cynorthwyo i'w cefnogi gyda phroblem iechyd, sy'n effeithio ar eu gallu i wneud eu gwaith. Bydd Iechyd Galwedigaethol yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fynd â'r mater yn ei flaen mewn ffordd deg.