Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso

Croeso i’r safle adleoli sy’n ceisio cynorthwyo staff sy’n ymuno â’r Brifysgol o’r tu allan i’r ardal. Ar y safle yma ceir nifer o ffynonellau amrywiol o wybodaeth, o dudalennau sy’n rhoi arweiniad ar le i chwilio am rywle i fyw i dudalennau sy’n rhoi syniadau i chi ar sut i dreulio eich amser hamdden.

Sylwer nad yw’r gwefannau a restrir ar y wefan hon yn cael eu cymeradwyo gan y Brifysgol. Dim ond rhestr o wefannau a allai fod o gymorth i chi pan fyddwch yn symud i’r ardal ydynt.

Dymuniadau gorau i chi yn eich swydd newydd.

Nid yw’r Brifysgol yn gyfrifol am gynnwys, telerau ac amodau a/neu bolisiau preifatrwydd unrhyw wefannau allanol ar y Rhyngrwyd ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag unrhyw wefannau y cyfeirir atynt neu y mae modd mynd atynt o wefan y Brifysgol. Bydd hyn yn cynnwys heb gyfyngiad, atebolrwydd sy’n deillio o unrhyw honiad bod cynnwys unrhyw wefan allanol neu gyswllt hyperdestun o’r fath yn groes i unrhyw gyfraith neu hawliau unrhyw berson neu endid. Hoffwn ddiolch i ‘MEWN Cymru’ am ganiatau i ni atgynhyrchu rhannau o’u cyhoeddiad ‘Reaching Through the Mist’.