Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Academaidd Clinigol

Bydd gweithwyr Academaidd Clinigol fel arfer:

  • Gyda chytundeb cyflogaeth academaidd o sylwedd gyda’r brifysgol
  • Wedi cofrestru ac efo’r angen i gynnal aelodaeth o’r CMC neu CDC fel rhan o’u cytundeb gwaith.
  • Ble yn briodol, gyda thrwydded i ymarfer.

Mae nifer o weithwyr academaidd clinigol yn cynnig gwasanaeth ac/neu yn cael cyswllt ag cleifion drwy sefydliad GIG o dan ‘cytundeb anrhydeddus’. Ar adegau all weithwyr academaidd clinigol weithio ag mwy na un sefydliad GIG drwy nifer o gytundebau anrhydeddus.

O natur y cysylltiad gyda’r GIG, mae gweithwyr academaidd clinigol efo telerau ac amodau cyflogaeth wahanol, o gymharu ag unigolion academaidd a cefnogol o fewn addysg uwch.

Plîs gweler isod gwybodaeth bellach ynglŷn â threfniadau academaidd clinigol rhwng Prifysgol Bangor a’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: