Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mynediad at Wasanaethau

Os oes angen ichi greu mynediad parhaus i gyfleusterau TG a Llyfrgell ar gyfer ymwelydd NAD yw’n perthyn i un o’r categorïau isod:

       - Yn cael tâl ar gontract neu ffurflenni Pinc trwy gyflogres y Brifysgol (Ffurflen 1af wedi ei gyflwyno)

       - Yn fyfyriwr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster mewn

          sefydliad AU arall

       - Â chontract er anrhydedd

yna, llenwch y ffurflen hon a’i hanfon trwy e-bost i hr-systems@bangor.ac.uk.

Mae’n rhaid i’r ffurflen gael ei hawdurdodi gan unigolyn ag awdurdod digonol a’i hanfon o gyfeiriad e-bost yr unigolyn hwnnw. Peidiwch â chysylltu yn uniongyrchol â gwasanaethau TG i gael enw defnyddiwr. Bydd enw defnyddiwr yn cael ei greu a’i e-bostio i’r unigolyn a awdurdododd y ffurflen o fewn 24 awr.

Os oes arnoch angen mynediad at Agresso at ddibenion cyllidol, anfonwch e-bost i agressohelpdesk@bangor.ac.uk unwaith y bydd y cyfrif wedi’i greu.

Am unrhyw ymholiad gwahanol i ymwneud a mynediad at wasanaethau anfonwch e-bost at hr-systems@bangor.ac.uk neu ffoniwch Anna Jones (est. 3865).