Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfrinachedd cleifion

Mae Iechyd Galwedigaethol wedi ei staffio gan ymarferydd iechyd cofrestredig o'r enw Michele Lake, sy'n darparu gwasanaeth cyfrinachol i staff yn y brifysgol.

Mae hyn yn golygu y caiff gwybodaeth bersonol ei thrin yn gyfrinachol, ac na chaiff ei rhoi i unrhyw un arall oni bai bod yr aelod staff yn cydsynio i hynny.  Cedwir eich gwybodaeth yn gwbl gyfrinachol.  Ceir rhagor o wybodaeth ar sut rydym yn rheoli eich data yn ein hysbysiad preifatrwydd.